Wielki finał

Kresowa Osada, 8 lutego 2020 r.Nominowani Przedsiębiorcy

Aby zagłosować na przedsiębiorcę, należy wysłać wiadomość SMS na numer 72480 o treści: TYP.PZL.[NUMER KANDYDATA].
Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.

Z jednego numeru telefonu można wysłać jedną wiadomość na jednego przedsiębiorcę przez cały okres głosowania (do godz. 15:00 dnia 31.01.2020 r.).

Cel plebiscytu

Celem plebiscytu jest:

  • Promocja przedsiębiorczości i aktywności biznesowej na terenie Ziemi Lubaczowskiej
  • Pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na terenie powiatu lubaczowskiego
  • Promocja Stowarzyszenia Przedsiębiorców "Lubaczowskie Forum Biznesu" oraz zachęcenie innych podmiotów gospodarczych do zrzeszenia się w tej organizacji i działalności na rzecz rozwoju gospodarczego Ziemi Lubaczowskiej.

Grupa docelowa

Adresatami plebiscytu są przedsiębiorcy działający na terenie powiatu lubaczowskiego.

Stowarzyszenie

Jesteśmy organizacją zrzeszającą firmy i przedsiębiorstwa z terenu powiatu lubaczowskiego w celu prowadzenia wspólnych działań biznesowych i marketingowych.

Dołącz do nas!

Sponsor Główny